Surrey Seniors Connection Portal
Edition 2-3 September -December 2015

 
   Home      Vietnamese
JANUARY - APRIL 2015


 
 

Có sáu trung tâm văn hoá thể thao tại Surrey và có năm chương trình dành cho quý vị cao niên. Newton có một trung tâm cao niên riêng biệt. Có rất nhiều chương trình hàng tuần, không thể lên danh sách hết được, bản tin này chỉ điểm qua vài chương trình chung chung:

 

-Trung Tâm Cloverdale Rec Centre

Địa chỉ: 6188- 176 Street

Phone:  604 598 7960

Trung tân Cloverdale cung cấp các họat động cho qúy vị từ 55+ trong các lĩnh vực về sức khỏe và sự lành mạnh, các chương trình trình diễn, nghệ thuật hình ảnh, ngôn ngữ, làm vườn cảnh, làm thiệp và các trò giải trí cũng như nhiều họat động khác.

 

- Trung Tâm Fleedwood Rec Centre

Địa chỉ: 15996- 84 Ave

Phone: 604 501 5030

Trung tâm Fleetwood cung cấp tòan bộ các phương tiện cho qúy vị cao niên về thể thao giải trí, hàng tuần các chương trình tham dự tự do về nghệ thuật, thể dục, thể thao, các trò chơi và làm thủ công mỹ nghệ

 

-Trung tâm Guildford Community Centre

Địa chỉ: 15105-105 Ave

Phone:  604 502 6360

Mở cửa hàng tuần:

 Thứ hai đến Thứ sáu, thời gian 6:00 sáng tới 10:00 tối

 Thứ bẩy-Chủ Nhật, từ 7:30 sáng tới 8:00 tối

Trung tâm Guildford có chương trình tự do tham dự cho qúy vị cao niên về thể dục, thể thao, nghệ thuật, phòng ngồi và nhiều dịch vụ khác

 

- Trung Tâm Newton Seniors Centre

Địa chỉ: 13775-70 Ave

Phone: 604 501 5010

Mở cửa hàng tuần thứ hai tới thứ sáu, 9:00AM-4:00PM

Thứ Bẩy: 12:00PM-4:00PM

Trung tâm Newton là một trung tâm thế thao giải trí với nhiều chương trình hoạt động, câu lạc bộ và tiếp xúc xã hội cho quý vị cao niên từ 55+

 

-Trung Tâm South Surrey Rec Centre

Địa chỉ: 14601 -20 Ave

Phone:  604 592 6970

Trung tâm South Surrey có chương trình cầu lông, bóng bàn, dành cho quý vị cao niên từ 55+

Hàng tuần vào sáng thứ hai tới sáng thứ năm,

và chiều thứ năm tới chiều thứ sáu.

Trung tâm cũng có rất nhiều chương trình thuộc “vườn trị liệu xuyên thế hệ”-Intergenerational Therapeutic Gardens.

 

- Trung Tâm Chuck Bailey Rec Centre

Địa chỉ: 13458- 107 A Avenue

Phone: 604 598 5898

Trung tâm này cung cấp chương trình billards, phòng games, phòng computer, phòng ngồi có lò sưởi, phòng bếp có trang bị toàn phần, lò gốm sứ, phòng nhiều chức năng, và một hội trường nhỏ, một sân ngoài trời

 

Các tài liệu xuất bản

 

Đã có nhiều sách báo xuất bản các thông tin bổ ích, được cung cấp miễn phí tại các trung tâm thể thao giải trí và các thư viện như sau:

-Seniors Come Share Society Seniors’ Resource Directory

-Sunrise Seniors (Chuck Bailey Rec Centre Newsletter)

-Today’s Senior Newsmagazine

-Recreation Surrey Fall Guide

-Seniors Planning Calendar (Seniors Advisory and Accessibility Committee)

 
 
 
 

Languages
 

 
CLASSIFIED ADS
The "For Rent" has been Rented - Sorry


EDITORS
Print
Mohammed Rafiq
604-596-7781 
Online
Gordon A. Long
604-790-9782

Conributing Editors

Cantonese - Geoffrey Young
French - Marie-Jose Patterson
Hindi - Rajeev Vishwakarma
Korean - Myung Lee
Punjabi Archna Sharma
Urdu - M Rafiq
Vietnamese - Kim Be Howard
Spanish - Lidia Lee                                               
  
                                                 Site Managed by Airborn Press